NIEUWE LOCATIE PER 1 APRIL!!!

Vorige week zijn de definitieve contracten getekend! De verhuizing naar Veldhoven is een feit! We zijn inmiddels aan het inpakken in Eindhoven en aan het klussen in Veldhoven. De leerlingen van DOE zijn ook druk bezig met de verhuizing en leren hieruit volop. Bijvoorbeeld in de kringen die hiervoor in het leven zijn geroepen. Hoe organiseer je nu zo’n hele verhuizing? Hoe gaan we het nieuwe gebouw inrichten? We maken tekeningen van de verschillende lokalen op schaal om een beeld te krijgen van hoe we ze gaan inrichten. Komende maandag vertrekt een groep leerlingen onder begeleiding op de fiets van DOE Eindhoven naar Veldhoven. Zo kunnen ze vast een veilige route zoeken, want een aantal zal straks vanaf station Eindhoven naar Veldhoven moeten fietsen iedere schooldag. Verder kunnen ze dan lekker de hele maandag helpen klussen in Veldhoven, want je nieuwe school moet er natuurlijk wel mooi uitzien als je er vanaf 1 april (echt waar ;)) gaat ‘wonen’!

Locatie Veldhoven

Samenwerking met van Abbemuseum

IMG_8639Het van Abbemuseum heeft ons gevraagd of wij, en dan met name de kinderen van DOE, ideeën hebben om het museum aantrekkelijker te maken voor kinderen. Na enkele brainstormsessies hebben twee leerlingen een idee verder uitgewerkt en hier op 9 februari een presentatie van gegeven bij het museum. Het museum was enthousiast en we gaan verder bekijken hoe het gepresenteerde idee verder vorm kan gaan krijgen bij het van Abbemuseum.

Verhuizing van DOE

Omdat onze locatie op het terrein van de TU/e vanaf het begin af aan een tijdelijke locatie was, is onze Huisvestingskring al geruime tijd op zoek naar nieuwe huisvesting voor DOE. Deze nieuwe huisvesting lijkt nu te zijn gevonden in het voormalige schoolgebouw van de Prins Willem- Alexanderschool aan de Blaarthemseweg in Veldhoven. In twee intensieve schoolkringen is het voorstel van de Huisvestingskring om naar deze locatie te verhuizen ook goedgekeurd door de Schoolkring. De huisvestingskring is nog in onderhandeling met de gemeente Veldhoven en voornemens het voorlopige koopcontract te gaan tekenen.

Zomerfeest 2016

Een mooie nieuwe traditie is gisteren geboren bij DOE. We hielden een prachtig zomerfeest met een songfestival! Het werd georganiseerd door 7 leerlingen, een stagiaire en een samenwerker. Alle (oud)leerlingen, ouders, (oud)samenwerkers en andere betrokkenen bij de school waren uitgenodigd. Mede dankzij het weer hebben we een prachtige avond gehad!

Zomerfeest 2016

13607024_10209854500981188_4358380949667882414_n

13626333_10209854501381198_1376530154811109537_n

Voorlopig nog geen bekostiging…

Helaas hebben we recent te horen gekregen dat onze aanvraag bij het ministerie van OCW voor bekostiging als experiment is afgewezen. Dat betekent dat we voorlopig geen financiële bijdrage van de overheid kunnen verwachten. Uiteraard gaan we nog wel verder op deze ingeslagen weg. Eerst gaan we bezinnen op een goed antwoord en kijken wie we verder kunnen betrekken. Er is een officiële schriftelijke afwijzing, maar in een gesprek bij OCW zijn ook wel weer openingen geboden, die we zouden kunnen onderzoeken. Jammer dat men ons dat niet eerder heeft aangereikt. We hadden namelijk aanvankelijk al om een gesprek gevraagd om te onderzoeken wat OCW nodig heeft om bekostiging voor een experiment toe te kunnen wijzen. Nu hebben we 9 maanden zitten wachten en 7 dagen voordat de wettelijke termijn voor reactie verloopt, komt men met deze afwijzing. Dat terwijl de ambtenaren, die de aanvraag in behandeling hebben, na eerder uitstel, pas 19 mei a.s. op werkbezoek komen. Een vreemde gang van zaken, waar we uiteraard nog opheldering over gaan vragen.
Enigszins teleurgesteld dus, nog niet eens zozeer over de afwijzing op zich, maar wel deze onverwachte wending en de manier waarop. Kortom, wordt vervolgd!

Nieuwe locatie gezocht!

Binnen DOE is er een huisvestingkring met als voornaamste taak het vinden van een nieuwe locatie voor DOE.  Het huurcontract bij de TU/e loop af in augustus 2017 (kan verlengd worden tot 2018), voor die tijd hebben we dus een nieuwe locatie nodig. De kring bestaat uit Jacqueline, twee vastgoed adviseurs en een architect. Zij helpen mee om een nieuwe locatie te vinden voor DOE door hun netwerk in te zetten, mee te denken en te helpen bij het vinden van financiering.

We hebben ons een poosje geleden voornamelijk gefocust op Eindhoven, maar alle huisvestingsopties in Eindhoven zijn vaag. Vaag in de zin, dat er geen prijs genoemd kan worden en geen moment van beschikbaarheid. Locaties die aangeboden worden zijn vaak niet ‘groen’ genoeg of zijn niet goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

We zijn inmiddels ook in gesprek gegaan met de gemeentes Waalre, Veldhoven, Geldrop en Nuenen. Zij zijn zeer geïnteresseerd in het huisvesten van DOE. Maar de oplossingen die ze bieden zijn nog niet zo eenvoudig.

Ondertussen is het wel zo dat een raadslid van D66 zich erg druk maakt en zich voor ons inzet. Hij is van mening dat DOE in Eindhoven moet blijven. We zijn daardoor inmiddels al gebeld door de Gemeente Eindhoven dat ze ons dossier opnieuw gaan oppakken en wat actiever gaan worden. Maar we kunnen nog steeds alle hulp gebruiken, dus heeft u een tip voor een eventuele nieuwe locatie voor DOE? Mail dan naar jacqueline.de.theije@doe040.nl.

Lancering nieuwe website

Vandaag om 11.00u was het zover… Onze nieuwe website ging in het bijzijn van heel veel schoolgenoten online!! Dit hebben we in school gevierd met ballonnen, cake en een een presentatie van de website. Leerlingen Yara en Else hebben als leden van de websitekring hard gewerkt aan deze website en ook de presentatie op zich genomen. Dit hebben zij super gedaan!

 

Glazen Huis actie

Op vrijdag 11 december 2015 hadden wij van DOE ons eigen Glazen Huis! DJ’s Ward en Robin van DOE FM lieten zich een dag opsluiten in het kantoor van Jacqueline. Zij probeerden daar zoveel mogelijk geld op te halen voor het Glazen Huis in Heerlen. Je kon geld doneren, de DJ’s uitdagen, plaatjes aanvragen, cupcakes kopen en nog veel meer! Het uiteindelijke bedrag wat ze hebben opgehaald is 620,59 euro! Studio 040 kwam zelfs nog even langs om opnames te maken.