DOE is een democratische school voor leerlingen van 4 t/m 21 jaar. We zijn een leergemeenschap waarin iedere leerling of medewerker gelijkwaardig kan deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Leren op DOE doe je op een natuurlijke manier: vanuit je intrinsieke motivatie met behulp van inspirerende ruimtes en mensen van alle leeftijden.