Kringorganisatie

Besluitvorming in de school vindt plaats via sociocratisch georganiseerde kringen. Leerlingen en medewerkers kunnen hierin gelijkwaardig aan elkaar deelnemen. De schoolkring is het hart van de school. Als je op DOE iets wil veranderen, een regel wil invoeren of juist afschaffen, dan schrijf je een motie voor de schoolkring, die volgens een vaste structuur een besluit neemt over het voorgestelde in deze motie.

schoolkringDe schoolkring heeft hulpkringen, die besluiten mogen nemen over specifieke onderwerpen. Ook in deze kringen kunnen leerlingen deelnemen. Zo hebben we onder andere een Poetskring, een Inrichtingskring, ICT-kring, Communicatiekring, Feestkring en een Ontdek-kring. Je kunt ook zelf een nieuwe kring starten door hiervoor een motie in te dienen in de schoolkring.

Ook de gesprekken met ouders over leerlingen hebben dezelfde kringstructuur. We noemen dit beeldvormende gesprekken. Ongeveer een keer per half jaar zitten de ouders, de leerling zelf, twee teamleden van DOE en eventueel een vriendje of vriendinnetje van de leerling bij elkaar in een kring om een beeld te vormen van de ontwikkeling van deze leerling en eventueel besluiten te nemen over acties die nodig zijn ten behoeve van deze ontwikkeling.

Een bijzondere kring is de bemiddelingskring (BMK). Deze kring kun je inzetten, wanneer het je niet lukt om een conflict in de school op te lossen. Er zijn vaste BMK-leden, die door de schoolkring worden gekozen. Ze helpen volgens een vastgestelde procedure bij het zoeken naar een oplossing voor de ontstane situatie.