Samenwerking met van Abbemuseum

IMG_8639Het van Abbemuseum heeft ons gevraagd of wij, en dan met name de kinderen van DOE, ideeën hebben om het museum aantrekkelijker te maken voor kinderen. Na enkele brainstormsessies hebben twee leerlingen een idee verder uitgewerkt en hier op 9 februari een presentatie van gegeven bij het museum. Het museum was enthousiast en we gaan verder bekijken hoe het gepresenteerde idee verder vorm kan gaan krijgen bij het van Abbemuseum.