Aanmelden

De aanmeldprocedure is als volgt:

  • We willen graag beide ouders ontmoeten tijdens een van onze infokringen. We vinden het belangrijk dat beide ouders een goed beeld hebben van de school en onze visie. Tijdens de infokring kunt u hier een beeld van krijgen.
  • Vervolgens vragen we beide ouders om het boek ‘De vrijheid van de Sudbury Valley School’ te lezen. Als de leerling dit kan, is het fijn als deze het boek zelf ook leest. Het boek is online te vinden, maar kan ook bij ons worden geleend.
  • Vervolgens kan de leerling worden aangemeld voor twee meeloopdagen (de derde donderdag en vrijdag van de maand, zie ook agenda). Tijdens deze dagen krijgt de leerling een goed beeld van de school en krijgen wij een beeld van de leerling. Bij aanmelding voor de meeloopdagen, vult de leerling ook het ‘ik-ben-formulier’ in.
  • Als de leerling naar aanleiding van de meeloopdagen besluit graag naar DOE te willen komen, laat hij of zij zijn of haar motivatie hiervoor aan ons blijken door middel van een motivatiebrief, filmpje of presentatie.
  • Ouders vullen het inschrijfformulier in en de leerling wordt op onze wachtlijst geplaatst.
  • Zodra er zicht is op een plek bij DOE, wordt een aannamegesprek gepland.
  • De leerling start bij DOE en na twee weken wordt de aanname van de leerling besproken. Na de aanname door de schoolkring wordt het contract tussen ouders, leerling en DOE getekend.

Wij kijken per plaats die vrijkomt welk kind het beste zou passen op dat moment binnen de groep. Dit hangt bijvoorbeeld af van leeftijd, geslacht, PO (primair onderwijs) of VO (voortgezet onderwijs), etc. Het kan dus voorkomen dat een kind dat later op de wachtlijst is geplaatst, eerder terecht kan. De reden hiervoor is dat wij willen zorgen voor een goede balans, sfeer en ‘leren van elkaar’ in de gemeenschap die DOE vormt.