Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat uw vraag er niet bij? Kom dan naar onze infokring of mail naar info@doe040.nl.

Wanneer is er een infokring?

De infokring is elke laatste donderdag van de maand. Voor de eerstvolgende datum, zie onze agenda. U dient zich hiervoor aan te melden.

Wanneer zijn er meeloopdagen?

Normaal gesproken (uitgezonderd feestdagen) zijn er op de derde donderdag en vrijdag van de maand meeloopdagen voor leerlingen die zich willen inschrijven bij DOE. Lees hier meer over de aanmeldprocedure. Voor de eerstvolgende data, zie agenda. Na deze twee dagen heeft de leerling een beeld van de school, en hebben wij een beeld van de leerling. Vervolgens wordt, indien van beide kanten het beeld positief is, een aannamegesprek gepland. Pas hierna plaatsen we uw kind op de wachtlijst.

Wat kost DOE per maand?

Informatie over de kosten vind je hier.

Hoe meld ik een nieuwe leerling aan?

Informatie over de aanmeldprocedure vind je hier.

Is er momenteel een wachtlijst?

Ja, op dit moment is er een wachtlijst. Voor het leren op een school als DOE is het belangrijk dat de populatie een bepaalde mate van stabiliteit heeft en in balans is. Dit betekent dat we niet te snel willen groeien om deze stabiliteit te waarborgen.

Hoe gaan jullie om met de wachtlijst? Werken jullie op volgorde van aanmelding?

Nee, wij kijken per plaats die vrijkomt welk kind het beste zou passen op dat moment binnen de groep. Dit hangt bijvoorbeeld af van leeftijd, geslacht, PO (primair onderwijs) of VO (voortgezet onderwijs), etc. Het kan dus voorkomen dat een kind dat later op de wachtlijst is geplaatst, eerder terecht kan. De reden hiervoor is dat wij willen zorgen voor een goede balans, sfeer en ‘leren van elkaar’ in de gemeenschap die DOE vormt.

Is DOE goedgekeurd door de onderwijsinspectie?

Ja! We kregen zowel van de inspectie PO (primair onderwijs) als van VO (voortgezet onderwijs) complimenten en we zijn zonder verdere aanbevelingen goedgekeurd. De inspectierapporten voor PO en VO zijn hier te lezen.

Wat is de kans dat DOE binnenkort bekostigd wordt (en dat de financiële bijdrage omlaag gaat)?

Helaas kunnen wij daarover nog geen uitsluitsel geven. Helaas is onze aanvraag vanuit de Koepel Democratisch Onderwijs Nederland om erkend te worden als ‘experimenteerscholen’ bij het ministerie afgewezen. Dit betekent dat wij op korte termijn nog geen bekostiging krijgen vanuit de overheid. Wel zijn we door het indienen van de aanvraag in gesprek geraakt met het ministerie van OC&W. Het ministerie zoekt met ons naar wegen om erkenning en daarmee op de langere termijn bekostiging te krijgen. Een proces dat mogelijk vraagt om een lange adem en nog geen garanties biedt.

Hoeveel leerlingen (en van welke leeftijd) zitten er momenteel op DOE?

Vanaf september 2017 zitten er ongeveer 75 leerlingen op DOE, verspreid over PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). De jongste leerling is 4 jaar en de oudste is 17 jaar. We hebben van elke leeftijd daartussen 1 of meer leerlingen op school.

Tijdens de infokring heb ik gehoord over het belang van ‘ontscholen’. Wat houdt dit precies in?

De eerste weken/maanden en zelfs jaren hebben leerlingen (en hun ouders) nodig om zaken uit ‘het oude schoolsysteem’ achter zich te laten: vakken, roosters, toetsen, leerkrachten die zeggen wat je moet doen, verwachtingen over (meetbare) resultaten, vastgestelde curricula, diploma’s, … We noemen dit ontscholen. Op DOE gaan wij anders met leren om: vanuit intrinsieke motivatie starten leerlingen met activiteiten, daarbij gesteund en ondersteund waar nodig door andere leerlingen en coaches. Dit betekent dat leerlingen ook de tijd krijgen om te ontdekken wie ze zelf zijn (met hun wensen, dromen, sterktes en zwaktes) en waar ze naartoe willen (toekomst, opleiding, werk). Hier staat geen vaste route of tijdsplanning voor; dit is per leerling anders en daar is binnen DOE alle tijd en ruimte voor. Het is belangrijk dat ouders dit proces van ontscholen ondersteunen, anders komt het kind in een loyaliteitsconflict en wil het toch ook voldoen aan de verwachtingen van de ouders. In dit artikel kun je meer lezen over dit loyaliteitsconflict. Een vraag als ‘Wat heb je vandaag gedaan?’ impliceert dat je iets moet ‘doen’ (en met ‘iets’ denken ouders dan vaak nog aan vakken) en is daarom ook een minder goede vraag aan je kind dan ‘Hoe was je dag vandaag?’. Wij gaan ervan uit dat een leerling bij alles wat het doet, leert en nooit ‘niets’ doet.

Wat betekent het voor mij als ouders als mijn kind naar DOE gaat?

Wat betekent het voor mij als ouder als mijn kind naar DOE gaat, bijvoorbeeld in de omgang met mijn kind of de veranderingen die het voor mij persoonlijk (mijn houding en gedrag) kan/zal gaan betekenen?

Wij vinden het is ook heel belangrijk dat ouders zich bewust zijn van hun belangrijke rol in het (ontscholings)proces van hun kinderen. Ook ouders gaan door een fase van ontscholing in de eerste tijd dat hun kind op DOE zit, en dit is niet altijd gemakkelijk. Gelukkig kunnen ouders elkaar hierin steunen via de Ouderkring. Ook zijn er regelmatig gesprekken met ouders en kinderen en de coaches van DOE. Meer informatie vind je bij links.

Zijn er nog meer boeken of websites met informatie over democratisch onderwijs?

Meer informatie vind je bij links.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan DOE! Hoe kom ik in contact?

Wij zijn altijd blij met enthousiaste mensen die iets voor DOE kunnen betekenen. Dit kan zijn in de zin van financiële of materiële ondersteuning, het meeDOEn op school, aanbieden van excursies of losse activiteiten, etc. Heb je ideeën? Kom dan naar onze infokring en deel het. Je mag ons ook mailen op info@doe040.nl. Zie ook de pagina DOE mee!

Vanuit welke visie voeren jullie (coachings)gesprekken met leerlingen en ouders?

In een artikel uit 1996 omschrijft Nan Narboe de verschillende aanpakken van ‘the real’ en ‘the kind’ op hun – volgens Sudbury model – startende democratische school: http://nannarboe.com/OnlyTheHopeful.html.

Deze verschillende handelswijzen zien wij ook terug bij de volwassenen op onze school. Nieuwe stafleden en ouders vallen daarbij vaker in de categorie ‘the kind’: zij willen de kinderen behoeden voor fouten en ongelukken, willen het (leer)pad effenen, en gaan confrontaties liefst uit de weg. Meer ervaren stafleden en ouders die al wat langer op DOE rondlopen, weten inmiddels dat ‘the real’ aanpak kinderen beter vooruit kan helpen in hun ontwikkeling. Deze aanpak stimuleert immers de ontwikkeling van een groei-mindset, onontbeerlijk voor leren. ‘The real’ gaan de ongemakken en onrechtvaardigheden van de wereld niet uit de weg, maar gaan ze te lijf vanuit liefde en vertrouwen. Ze vertrouwen op de kinderen om ermee te leren omgaan. Zij zijn eerlijk naar de kinderen en ouders toe, ook als dat soms even niet zo leuk is om te horen. Op DOE willen we eerlijk, vol vertrouwen en vanuit authentiek contact met leerlingen en ouders omgaan. Elkaar aanspreken op gedrag en (valse) overtuigingen hoort daarbij, net zoals een compliment en een knuffel op z’n tijd. Ons vertrouwen in de kinderen om eerlijk naar zichzelf en hun omgeving te kijken wordt telkens weer bevestigd.

Hoe ziet een dag op DOE eruit?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Een dag op DOE verschilt van dag tot dag, maar ook van leerling tot leerling. Bij impressie vindt u allerlei berichten die u een indruk kunnen geven van wat er zoal bij DOE gebeurt.