De school

DOE staat voor Democratisch Onderwijs Eindhoven. In onze visie heeft ieder mens een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Wij noemen dat een innerlijke vonk. Die innerlijke vonk komt tot bloei als iemand vrij is om zijn of haar nieuwsgierigheid te volgen. Op DOE bieden we een veilige en inspirerende omgeving om dat naar hartenlust te doen. Zo ben je als DOE-er de kapitein van je eigen schip en sta je aan het roer van je eigen ontwikkeling. Omdat we je leren verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkel- en leerproces, wordt DOE ook wel ‘de moeilijkste school van Nederland’ genoemd. Hoe je jouw koers bepaalt, kun je op DOE leren. Kapiteins mogen hierbij altijd om hulp vragen aan andere leerlingen en het team.

DOE is een school voor mensen van 4 t/m 21 jaar. De leerlingen zijn vrij om om te gaan met wie ze willen en wanneer ze willen. Zo wordt er continu van elkaar geleerd. We vergelijken DOE-ers niet met elkaar op basis van leeftijd en cognitieve vaardigheden, maar vormen samen met de ouders en de leerling een beeld van zijn of haar ontwikkeling. Per 10 leerlingen is er minimaal 1 samenwerker beschikbaar. DOE volgt en beschrijft de ontwikkelingen van iedere leerling zonder oordeel en vol vertrouwen. Het is onze missie om een inspirerende leeromgeving te bieden waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers die op hun eigen manier bijdragen aan een steeds veranderende samenleving.

INSPIRERENDE LEEROMGEVING
De school beschikt over tal van functionele ruimtes, zoals een werkplaats, een atelier, een speellokaal, een ontdeklokaal, een studieruimte, een muzieklokaal, een keuken, een kantoor, een theater, een kinderboerderij etcetera. Bovendien is er genoeg buitenruimte om je helemaal uit te leven. In veel van de ruimtes is een vast teamlid aanwezig, zodat indien nodig begeleiding altijd in de buurt is.RESPECT
Om in harmonie met jezelf en je omgeving te kunnen leven, is het belangrijk dat je leert welke invloed jouw gedrag heeft op jezelf en je omgeving. Op DOE bieden we alle kapiteins de ruimte om hun nieuwsgierigheid te volgen, en we besteden veel aandacht aan de momenten waarop er teveel vrijheid wordt genomen. Op DOE zeggen we dat ‘je vrijheid ophoudt waar de grens van de ander begint.’ Als er een conflict ontstaat, maken we de situatie rond. Dat doen we niet door een schuldige aan te wijzen en straf te geven. Rondmaken doen we door de betrokkenen volgens de regels van de sociocratie te laten vertellen over wat er is gebeurd en wat dat met je doet. Vervolgens bedenken de betrokkenen een actie die hij of zij kan uitvoeren om weer in harmonie te komen.

KRINGEN
DOE is opgezet als minimaatschappij en wordt bestuurd door middel van sociocratische kringen. ‘Sociocratisch’ wil zeggen dat alle schoolgenoten – de leerlingen en het team – gelijkwaardig zijn. ‘Kringen’ wil zeggen dat iedereen die aanwezig is bij een bijeenkomst om de beurt de gelegenheid krijgt om zijn of haar perspectief te delen. Het besluit dat vervolgens wordt genomen staat in het belang van de community. Alleen als iedereen ‘consent’ is met een voorstel, wat betekent dat er geen overwegend, beargumenteerd bezwaar is, wordt het aangenomen.

De schoolkring is het hart van de school (zie de clip van Kadoek op 00:31 seconden). Als je iets op DOE wilt veranderen, een regel wilt invoeren of juist wilt afschaffen, dan schrijf je een motie voor de schoolkring. De schoolkring heeft hulpkringen die besluiten mogen nemen over specifieke onderwerpen. Ook aan deze kringen kunnen alle schoolgenoten deelnemen. Zo is er een Redactiekring, een Atelierkring, een Feestkring, een Poetskring, een Inrichtingskring, een Theaterkring, een Boerderijkring, etcetera.

Een bijzondere kring is de Bemiddelingskring (BMK). Deze kring is inzetbaar als het niet lukt om een conflict op te lossen. Er zijn vaste BMK-leden die door de schoolkring worden gekozen. Ze helpen volgens een vastgestelde procedure bij het vinden van een oplossing, zodat alle schoolgenoten hun innerlijke vonk naar hartenlust kunnen blijven volgen.

ZELFBEWUSTE, CREATIEVE WERELDBURGERS
Op DOE ontwikkelt elke leerling zich over zijn of haar eigen weg. Waar die weg heen loopt, en via welke route, is voor iedereen verschillend. Zo zijn er DOE-ers die staatsexamens behalen of met voldoende staatsexamens een volledig middelbaar schooldiploma voltooien. Sommige leerlingen vervolgen hun route bij een andere middelbare school en anderen gaan naar de VAVO of stromen met een overgangsbewijs naar Havo 4 door naar het MBO. Als ze 21 jaar zijn, kunnen ze middels een colloquium doctum (een toelatingsexamen) instromen in het HBO of universitair onderwijs. En sommigen vinden een eigen manier om aan de wereld bij te dragen en worden zelfstandig ondernemer. Het individu bepaalt. Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen de kans krijgen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Wij vinden het belangrijk dat jonge mensen een pad bewandelen dat intrinsiek bij ze past.

Meer weten over onze werkwijze? Bekijk de veelgestelde vragen, lees de schoolgids en ons privacybeleid of kom naar een infokring.

Meer weten over het democratisch onderwijs in het algemeen? Bekijk de website democratischescholen.nl, lees het boek over de in 1968 opgerichte democratische school Sudbury Valley en bekijk de documentaire over de in 1921 opgerichte democratische school Summerhill.