DOE-ers

Op dit onderdeel van de site staat handige informatie als je ouder of leerling van de school bent of zou willen worden. Je vindt hoe je een nieuwe leerling kunt aanmelden, welke kosten eraan verbonden zijn, een link naar onze schoolgids, de agenda, links naar ons leerlingvolgsysteem en dergelijke en een impressie van wat er zoal op school gebeurt.